T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Tuğba GÖNCÜ AKDUR

Güncelleme Tarihi: 16/08/2019

 Başhekim Yardımcısı Görevleri
  •  Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur.
  •  Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur.


1. Eczane, İlaç, Sarf, Stok, Tıbbi Yansımaları

2. Servisler-Perinatal Hizmetler

3. Sıhhi Kurul

4. Laboratuvar, Röntgen ve Görüntüleme

5. Hizmet İçi Eğitim Planlama

6. Hasta Hakları ve Güvenliği Tıbbi Yansımaları

7. Çalışan Hakları

8. Hastane Enfeksiyonları

9. TRSM