T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde "Hasta Hakları Günü", çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Güncelleme Tarihi: 15/04/2019Nevşehir Devlet Hastanesi’nde "Hasta Hakları Günü", çeşitli etkinliklerle kutlandı.

"Hasta Hakları Günü" kapsamında Nevşehir Devlet Hastanesi’nde gün boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilirken, hastane girişine farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacı ile stant açılarak hasta ve yakınlarına Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Haklar İl Koordinatörü İbrahim Eroğlu ve Hastane Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Serdar Aktaş tarafından hasta hakları ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.
İlimiz genelinde hastane ve diğer sağlık tesislerinde, hastanede yatan hasta ve yakınları odalarında ziyaret edilerek geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu broşür verildi. Hastane sağlık çalışanlarına hastane konferans salonunda günün önemi ve hasta hakları hakkında eğitim düzenlendi.

Hasta haklarının ihlalleri ve hastane iletişim biriminin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Hasta Haklar İl Koordinatörü İbrahim Eroğlu, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, insan onuruna yakışır biçimde sunulmasını ve hastaların gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmelerinin sağlanabilmesi açısından gerekli her türlü çalışmalar Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Bu kapsamda; Hasta Haklarının tarihsel gelişimine bakıldığında ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenlemeler ise Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, 1998 yılında yürürlüğe giren Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır ve ülkemizde 26 Ekim Hasta Hakları Günü Olarak kutlanmaktadır.

26 Ekim Hasta Hakları Günü’nde ise hasta hakları konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır. Hasta hakları ile de hastanın saygınlığının korunması, teşhis ve tedavinin her aşamasında hastanın aktif katılımı sağlanarak, hastaların kaliteli sağlık hizmeti alma ve sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Hasta hakları; hasta ile sağlık çalışanları arasında bireysel ve toplumsal düzeyde ortaya çıkan sorunların çözümü, sağlık çalışanlarının hastaya ve hastanın sağlık çalışanlarına karşı görev ve sorumlulukları bilmesi, daha iyi sağlık ortamı için hasta ve sağlık çalışanlarının birlikte sahip çıkması gereken haklardır. Hastalarımız güvenli bir ortamda huzurla ve yüksek kalitede sağlık hizmeti almaları için tüm sağlık çalışmalarımız özveri içerisinde görevlerini yapmaktadır.