T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hakan GÜRBÜZ

Güncelleme Tarihi: 09/01/2019

hakan.jpg

 

 

__________________________________________________

Ünvanı : İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

Mezun Olduğu Üniversite :
Mersin üniversitesi tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik
Anadolu üniversitesi işletme
Atatürk üniversitesi sağlık yönetimi
Nevşehir hacı bektaş veli üniversitesi Sağlık kuruluşları yöneticiliği yüksek lisans

Mezuniyet Tarihi :

Dahili Tel : 0 384 228 50 50 -1050-1051

                                                       
                              MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREVLERİ   
     

1- İdari ve mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi,
denetlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak.

2- Arşiv hizmetlerini planlamak, uygulamak ve denetlemek.

3- Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.

4- Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması
ile binaların tadilat, bakım ve onarımlarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan çalışmaları denetlemek.

5- Deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı acil yardım ve güvenlik hizmetleri kapsamında sağlık tesisinde gerekli her türlü emniyet tedbirlerini alıp,
deprem ve yangın tatbikatlarının yapılması çalışmalarını yürütmek.

6- Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.

7- Sağlık tesisinde taşınır, bakım ve onarım, ulaşım, kütüphane, tıbbi fotoğrafhane, iletişim, kuaförlük, bahçe ve çevre düzenlemesi, terzihane, morg ve otopark gibi hizmetlerin
yürütülmesini sağlamak.

8- Görev alanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.