T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü Nevşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Uzm. Dr. Kamil UZ

Güncelleme Tarihi: 04/03/2019
Ünvanı : Acil Tıp Uzmanı
Mzeuniyetler : Nevşehir Anadolu Lisesi
                         Nevşehir Hüseyin Avni İNCEKARALAR Fen Lisesi

Mezun Olduğu Üniversite : Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

                                                                       Başhekim Yardımcısı Görevleri
  •  Başhekimin görev alanıyla ilgili iş ve işlemler hususunda vereceği görevleri yerine getirmekle yükümlü ve başhekime karşı sorumludur.
  •  Görevlerin usulüne uygun, zamanında ve düzenli olarak yürütülmesinde başhekime yardımcı olur.